Buy/Sell/RentServicesReal EstateEventsKoszalin JobsBusinesses
Fonolive, #1 Social Job Search Engine Create your resume profile in just 5mins.

PRAKTYKA P?ATNA IN?YNIER BUDOWY Koszalin

2021-05-29 19:46:01
PRAKTYKA P?ATNA IN?YNIER BUDOWY Koszalin
Wymagania
• znajomo?? programu MS Office i AutoCad
• umiej?tno?? pracy w zespole, komunikatywno??,
• dok?adno?? w wykonywaniu powierzonych obowi?zków, odpowiedzialno??, sumienno??,
• absolwent lub student ostatnich lat na kierunku - BUDOWNICTWO
• inicjatywy i zaanga?owania w realizacji zada?.

Obowi?zki
• wsparcie w rozliczeniu podwykonawców,
• wsparcie w nadzorze podwykonawców i si? w?asnych w zakresie prawid?owego wykonania robót, BHP, logistyki,
• zamawianie materia?ów budowlanych,
• wykonywanie przedmiarów i obmiarów robót budowlanych.

Firma Oferuje
• mo?liwo?? zdobycia praktyki niezb?dnej do uzyskania uprawnie? budowlanych,
• przyjazn? atmosfer? w zespole profesjonalistów,
• firma stawia na inwestycje w pracownika i otwiera mo?liwo?? rozwoju,
• mo?liwo?? zdobycia nowych do?wiadcze? poprzez uczestnictwo w interesuj?cym projekcie.

Sposób Aplikowania

Prosimy o przesy?anie aplikacji na adres: click apply
Koszalin Poland
PRAKTYKA P?ATNA IN?YNIER BUDOWY Koszalin Spec Bau Sp. z o.o. Koszalin
Meet locals, buy, sell, find deals, real estate, events on the #1 social classifieds.

Ueephone Co. Ltd 4621 Sipbachzell AT
Ueephone Co. Ltd
4621 Sipbachzell AT
Cununia ta la NoNameEvents! Bucuresti VA RO
Cununia ta la NoNameEvents!
Bucuresti VA RO

Popular Fonolive Groups

Coronavirus - Questions and Answers New York City NY United States
Coronavirus - Questions and Answers (175 members)
New York City NY United States
Black Lives Matter - Making History New York City NY United States
Black Lives Matter - Making History (176 members)
New York City NY United States
Ambazonians Fight For Freedom New York NY United States
Ambazonians Fight For Freedom (92 members)
New York NY United States


Copyrights © 2021 Fonolive. All Rights Reserved.