Buy/Sell/RentServicesReal EstateEventsKoszalin JobsBusinesses
Fonolive, #1 Social Job Search Engine Create your resume profile in just 5mins.

Account Manager Koszalin

2021-05-29 19:46:01
Account Manager Koszalin
• Wspó?praca z Klientem Biznesowym (segment SME/SOHO).
• Realizacja wyznaczonych celów sprzeda?owych.
• Sprzeda? us?ug o najszerszym portfolio na rynku: telefonii komórkowej, Internetu, ICT, IoT, energii.
• Opieka oraz wspieranie terminowego dostarczania produktów i us?ug przypisanym klientom, praca na bazach.
• Przygotowanie oraz prezentacja ofert dotycz?cych us?ug i produktów Orange.
• Umiej?tno?? budowania relacji z Klientem i reagowania na jego potrzeby.
• Zaanga?owanie do pracy oraz ch?? uczenia si?.
• Zdolno?ci organizacyjne, samodzielno?? oraz dynamizm w dzia?aniu.
• Do?wiadczenie w sprzeda?y do klientów B2B .
• Znajomo?? bran?y Instytucji Publicznych b?dzie dodatkowym atutem.
• #Sprzeda?
• #B2B
• SME/SOHO
Koszalin Poland
Account Manager Koszalin Orange Polska S.A. Koszalin
Meet locals, buy, sell, find deals, real estate, events on the #1 social classifieds.

Pentru izolatii perfecte! Bucuresti NB RO
Pentru izolatii perfecte!
Bucuresti NB RO
Oferte de nerefuzat! Bucuresti WV RO
Oferte de nerefuzat!
Bucuresti WV RO
Vacante de neuitat! Bucuresti VA RO
Vacante de neuitat!
Bucuresti VA RO

Popular Fonolive Groups

Coronavirus - Questions and Answers New York City NY United States
Coronavirus - Questions and Answers (175 members)
New York City NY United States
Black Lives Matter - Making History New York City NY United States
Black Lives Matter - Making History (176 members)
New York City NY United States
Ambazonians Fight For Freedom New York NY United States
Ambazonians Fight For Freedom (92 members)
New York NY United States


Copyrights © 2021 Fonolive. All Rights Reserved.