Buy/Sell/RentServicesReal EstateEventsKoszalin JobsBusinesses
Fonolive, #1 Social Job Search Engine Create your resume profile in just 5mins.

Specjalista Ds. Obs?ugi Klienta Z J?zykiem Niemieckim Koszalin

2021-05-29 19:46:01
Specjalista ds. obs?ugi klienta z j?zykiem niemieckim Koszalin
LeasingTeam Professional wspiera polskie i globalne przedsi?biorstwa w pozyskiwaniu kluczowych pracowników i zarz?dzaniu zasobami ludzkimi. Agencja specjalizuje si? w rekrutacjach sta?ych na stanowiska ?redniego i wy?szego szczebla oraz outsourcingu white-collar. Skutecznie realizuje zlecenia, pracuj?c w oparciu o autorsk? metodologi? ASSET®, która porz?dkuje dzia?ania rekruterów i zwi?ksza ich efektywno??. Posiadamy biura w Gda?sku, Warszawie, Katowicach, Krakowie, Poznaniu oraz we Wroc?awiu. Professional nale?y do LeasingTeam Group - najwi?kszej w kraju grupy spó?ek doradztwa personalnego wy??cznie z polskim kapita?em, która od 15 lat skutecznie ??czy kandydatów i pracodawców, ?wiadcz?c im kompleksowy zakres us?ug HR.

Aktualnie dla jednego z naszych klientów poszukujemy kandydatów na stanowisko:

Specjalista ds. obs?ugi klienta z j?zykiem niemieckim

0033792

Zakres Obowi?zków
• Obs?uga po??cze? przychodz?cych oraz mailowe wsparcie klientów niemieckoj?zycznych
• Sta?a analiza... potrzeb klientów
• Rejestrowanie zg?osze? w systemie oraz aktualizacja statusu
• Zapewnianie wysokich standardów obs?ugi klienta

Oczekiwania
• Znajomo?? j?zyka niemieckiego na poziomie min. C1
• Komunikatywno?? i otwarto?? na prac? z lud?mi
• Umiej?tno?? obs?ugi pakietu MS Office
• Do?wiadczenie w obs?udze klienta - nie jest wymogiem koniecznym

Oferta
• Umowa o prac? na pe?ny etat
• Stabilne zatrudnienie w mi?dzynarodowej firmie, która pr??nie dzia?a na rynku us?ug telekomunikacyjnych i k?adzie spory nacisk na rozwój swoich pracowników
• Sta?e miesi?czne wynagrodzenie w przedziale 4800-5500 z? brutto
• Pakiet benefitów pozap?acowych - prywatna opieka medyczna, karta sportowa, ubezpieczenie na ?ycie, bony na ?wi?ta, dofinansowania do urlopu, bogaty pakiet szkole?
• Mo?liwo?ci awansu w strukturach firmy
• Praca zdalna - dofinansowanie do zorganizowania miejsca pracy
• Lokalizacja firmy: Warszawa - Mokotów

Zgodnie z obowi?zuj?cym prawem LeasingTeam Professional nie pobiera op?at od kandydatów za udzia? w procesach rekrutacyjnych. Uprzejmie informujemy, ?e skontaktujemy si? jedynie z wybranymi Kandydatami.

Agencja zatrudnienia - nr certyfikatu 16 570
Koszalin Poland
Specjalista ds. obs?ugi klienta z j?zykiem niemieckim Koszalin LeasingTeam Group Koszalin
Meet locals, buy, sell, find deals, real estate, events on the #1 social classifieds.

Ueephone Co. Ltd 4621 Sipbachzell AT
Ueephone Co. Ltd
4621 Sipbachzell AT

Popular Fonolive Groups

Coronavirus - Questions and Answers New York City NY United States
Coronavirus - Questions and Answers (175 members)
New York City NY United States
Black Lives Matter - Making History New York City NY United States
Black Lives Matter - Making History (176 members)
New York City NY United States
Ambazonians Fight For Freedom New York NY United States
Ambazonians Fight For Freedom (92 members)
New York NY United States


Copyrights © 2021 Fonolive. All Rights Reserved.