Buy/Sell/RentServicesReal EstateEventsKoszalin JobsBusinesses
Fonolive, #1 Social Job Search Engine Create your resume profile in just 5mins.

Absolwenci Z J?zykiem Niderlandzkim - Praca Zdalna!! Koszalin

2021-05-29 19:46:01
Absolwenci z j?zykiem niderlandzkim - praca zdalna!! Koszalin
Aktualnie dla naszego Klienta z bran?y BPO/SSC poszukujemy utalentowanych osób ze znajomo?ci? j?zyków obcych gotowych rozpocz?? lub kontynuowa? swoj? karier? zawodow? w mi?dzynarodowych strukturach.

Absolwenci z j?zykiem niderlandzkim - praca zdalna!!

gare

ZAKRES OBOWI?ZKÓW
• sprawdzanie poprawno?ci danych w j.niderlandzkim,
• tworzenie analiz i raportów z wykorzystaniem pakietu MS Office,
• wspó?praca z klientami wewn?trznymi firmy w j.niderlandzkim,
• przygotowywanie dokumentacji,
• bliska wspó?praca ze specjalistami i ekspertami z innych zespo?ów w ramach centrum.

WYMAGANIA
• komunikatywna znajomo?? j?zyka niderlandzkiego (poziom B2 lub wy?szy),
• znajomo?? j?zyka angielskiego pozwalaj?ca na swobodn? komunikacj? w ?rodowisku biznesowym,
• dobra organizacja pracy,
• ch?? rozwoju i rozszerzania wiedzy w obszarze nowych technologii,
• dost?pno?? do pracy na pe?en etat.

OFERTA
• atrakcyjny pakiet benefitów pozafinansowych: m.in. opieka medyczna, dost?p do platformy MultiKafeteria... (w jej ramach wiele mo?liwo?ci, m.in. karta sportowa, bilety na wydarzenia kulturalne, bony zakupowe), dodatkowe ubezpieczenie na ?ycie,
• praca w pe?ny etat, zatrudnienie na umow? o prac?,
• 100 % praca zdalna (z ka?edgo miejsca w POLSCE - z dost?pem do Internetu),
• sprz?t potrzebny do pracy (laptop, myszka, s?uchawki, itd.)
• mo?liwo?? zdobycia do?wiadczenia w mi?dzynarodowej organizacji o stabilnej pozyji rynkowej
Koszalin Poland
Absolwenci z j?zykiem niderlandzkim - praca zdalna!! Koszalin L.M. Group Poland Sp. z o.o. Koszalin
Meet locals, buy, sell, find deals, real estate, events on the #1 social classifieds.

Advertise here

Microtunele de calitate! Bucuresti MA RO
Microtunele de calitate!
Bucuresti MA RO
O nunta de vis! Bucuresti NT RO
O nunta de vis!
Bucuresti NT RO
Kávégép szerviz Budapest HU
Kávégép szerviz
Budapest HU

Lucreaza cu specialisti! Bucuresti IA RO
Lucreaza cu specialisti!
Bucuresti IA RO
Afla pretul site-ului tau! Bucuresti IA RO
Afla pretul site-ului tau!
Bucuresti IA RO

Popular Fonolive Groups

Coronavirus - Questions and Answers New York City NY United States
Coronavirus - Questions and Answers (175 members)
New York City NY United States
Black Lives Matter - Making History New York City NY United States
Black Lives Matter - Making History (176 members)
New York City NY United States
Ambazonians Fight For Freedom New York NY United States
Ambazonians Fight For Freedom (92 members)
New York NY United States


Copyrights © 2021 Fonolive. All Rights Reserved.