Buy/Sell/RentServicesReal EstateEventsKoszalin JobsBusinesses
Fonolive, #1 Social Job Search Engine Create your resume profile in just 5mins.

In?ynier Produkcji Koszalin

Koszalin
2021-05-29 19:46:01
In?ynier produkcji Koszalin
Zadania, Które Przed Tob? Stawiamy

Firma Kospel zosta?a za?o?ona w 1990 roku. Obecnie jest jednym z najwi?kszych europejskich producentów elektrycznych podgrzewaczy wody, zasobników i wymienników c.w.u., pomp ciep?a, kolektorów s?onecznych oraz elektrycznych kot?ów c.o. Firma posiada 4 nowoczesne zak?ady produkcyjne, systematycznie zwi?ksza sprzeda?, a jej produkty znane s? w 57 krajach ?wiata. W zwi?zku z rozwojem Dzia?u In?ynierii Produkcji, poszukujemy nowych Pracowników do naszego zespo?u, na stanowisko:
• optymalizacja procesów produkcyjnych w oparciu o narz?dzia i techniki lean management
• wprowadzanie do dokumentacji konstrukcyjnej zmian wynikaj?cych z wprowadzania usprawnie? na produkcji

Nasze Wymagania
• wykszta?cenie wy?sze techniczne (Zarz?dzanie i in?ynieria produkcji)
• min. 1 rok do?wiadczenia na pokrewnym stanowisku
• dodatkowym atutem b?dzie do?wiadczenie w pracy w ?rodowisku lean manufacturing
• mile widziana dobra znajomo?? j?zyka angielskiego
• znajomo?? rysunku... technicznego i technik wytwarzania
• umiej?tno?? konstruowania w ?rodowisku CAD 3D
• komunikatywno?? i umiej?tno?? pracy w zespole

Wybranym Kandydatom Oferujemy
• stabilne zatrudnienie na umow? o prac?, w firmie b?d?cej liderem w swojej bran?y
• prac? w dziale, który stale si? rozwija tworz?c nowe miejsca pracy
• prac? w m?odym, entuzjastycznym zespole
• ciekawe wyzwania, ró?norodne zadania, udzia? we wdra?aniu nowych linii produkcyjnych
• atrakcyjne wynagrodzenie dopasowane do poziomu kompetencji
• mo?liwo?? udzia?u w kursie j?zyka angielskiego dla pracowników
• atrakcyjny pakiet socjalny - karty Multisport, opieka medyczna, ubezpieczenie, bony ?wi?teczne itp.
• ?wie?e owoce i jogurty w okresie jesienno - zimowym
Koszalin Poland (+1 other)
In?ynier produkcji Koszalin Kospel S.A. Koszalin
Meet locals, buy, sell, find deals, real estate, events on the #1 social classifieds.

Popular Fonolive Groups

Coronavirus - Questions and Answers New York City NY United States
Coronavirus - Questions and Answers (175 members)
New York City NY United States
Black Lives Matter - Making History New York City NY United States
Black Lives Matter - Making History (176 members)
New York City NY United States
Ambazonians Fight For Freedom New York NY United States
Ambazonians Fight For Freedom (92 members)
New York NY United States


Copyrights © 2021 Fonolive. All Rights Reserved.