Buy/Sell/RentServicesReal EstateEventsKoszalin JobsBusinesses
Fonolive, #1 Social Job Search Engine Create your resume profile in just 5mins.

Pracownik Dzia?u Dostaw Koszalin

2021-05-29 19:46:01
Pracownik Dzia?u Dostaw Koszalin
Do Twoich g?ównych zada? b?dzie nale?a?o:
• sprawna i profesjonalna obs?uga klientów
• kompletowanie towarów zgodnie z zamówieniami klientów
• dbanie o zgodno?? jako?ciow? oraz ilo?ciow? towaru z zamówieniem
• odpowiednie pakowanie towarów
• stosowanie si? do wymaga? firmy w zakresie bezpiecze?stwa i higieny pracy

Nasze Oczekiwania
• entuzjazm i zaanga?owanie podczas codziennej pracy
• wykszta?cenie minimum zasadnicze zawodowe
• dyspozycyjno?? (praca zmianowa równie? w porze nocnej i w weekendy)
• mile widziane uprawnienia do obs?ugi wózków wid?owych
• mile widziana aktualna ksi??eczka Sanepidu
• dodatkowym atutem b?dzie do?wiadczenie zawodowe w handlu

Mamy Ci Do Zaoferowania
• stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o prac?
• mo?liwo?? rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych
• bogaty pakiet socjalny (m.in. pakiet prywatnej opieki medycznej, zni?ki na zakupy w MAKRO)
• przyjazn? i nieformaln? atmosfer? pracy
• konkursy z nagrodami dla pracowników

Jeste?my innowacyjn? firm? z... bran?y handlu hurtowego, nale??c? do Grupy METRO. Dzia?aj?c wspólnie w globalnej sieci MAKRO/METRO Cash&Carry, zapewniamy najwy?szej jako?ci towary oraz kompleksowe rozwi?zania biznesowe 21 milionom naszych klientów w 25 krajach na ca?ym ?wiecie. Je?li podobnie jak my, masz natur? przedsi?biorcy, jeste? otwarty na nowe wyzwania i lubisz si? uczy?, do??cz do naszego Zespo?u
Koszalin Poland
Pracownik Dzia?u Dostaw Koszalin MAKRO Cash and Carry Polska S.A. Koszalin
Meet locals, buy, sell, find deals, real estate, events on the #1 social classifieds.

Advertise here

Salon Bravory Bucuresti 060336 RO
Salon Bravory
Bucuresti 060336 RO
Munca la domiciliu! Bucuresti FM RO
Munca la domiciliu!
Bucuresti FM RO

Produse HoReCa! Bucuresti ID RO
Produse HoReCa!
Bucuresti ID RO
Magazin online de nota 10! Bucuresti NT RO
Magazin online de nota 10!
Bucuresti NT RO

Popular Fonolive Groups

Coronavirus - Questions and Answers New York City NY United States
Coronavirus - Questions and Answers (175 members)
New York City NY United States
Black Lives Matter - Making History New York City NY United States
Black Lives Matter - Making History (176 members)
New York City NY United States
Ambazonians Fight For Freedom New York NY United States
Ambazonians Fight For Freedom (92 members)
New York NY United States


Copyrights © 2021 Fonolive. All Rights Reserved.