Buy/Sell/RentServicesReal EstateEventsDeblin JobsBusinesses
Fonolive, #1 Social Job Search Engine Create your resume profile in just 5mins.

LABORANT-KONTROLER JAKO?CI Deblin

LABORANT-KONTROLER JAKO?CI Deblin
•Wykonywanie analiz chemiczne produktów MPS, materia?ów malarskich.•Wykonywanie mieszanin w postaci" kleje, topniki, uszczelniacze.•Wykonywanie analizy ?cieków galwanicznych i k?pieli galwanicznych (zgodnie z obowi?zuj?cymi instrukcjami).•Wspó?praca z galwanizerami –w zakresie sporz?dzenia konserwacji i regeneracji k?pieli galwanicznych (zgodnie z obowi?zuj?cymi instrukcjami).•Wykonywanie badania mieszanek gumowych.•Prowadzenie rejestrów wykonywanych w pracowni analiz.•Rozwi?zywanie problemów techniczno-jako?ciowych
Deblin Poland
LABORANT-KONTROLER JAKO?CI Deblin Wojskowe Zak?ady Lotnicze Nr 1 S.A. Oddzia? w D?blinie Deblin
Meet locals, buy, sell, find deals, real estate, events on the #1 social classifieds.

Distributie HoReCa! Stefanesti YT RO
Distributie HoReCa!
Stefanesti YT RO
Sejur in Turcia! Bucuresti QC RO
Sejur in Turcia!
Bucuresti QC RO
Branding cu Armeanu Bucuresti AR RO
Branding cu Armeanu
Bucuresti AR RO

Popular Fonolive Groups

Coronavirus - Questions and Answers New York City NY United States
Coronavirus - Questions and Answers (178 members)
New York City NY United States
Black Lives Matter - Making History New York City NY United States
Black Lives Matter - Making History (177 members)
New York City NY United States
Ambazonians Fight For Freedom New York NY United States
Ambazonians Fight For Freedom (92 members)
New York NY United States


Copyrights © 2021 Fonolive. All Rights Reserved.