Buy/Sell/RentServicesReal EstateEventsDeblin JobsBusinesses
Fonolive, #1 Social Job Search Engine Create your resume profile in just 5mins.

Przedstawiciel Handlowy (województwo Lubelskie) Columbus Elite Deblin

2021-05-29 18:30:29
Przedstawiciel Handlowy (województwo lubelskie) Columbus Elite Deblin
Columbus Elite poszukuje Przedstawiciela Handlowego!

Columbus Elite, polska marka o ugruntowanej pozycji w bran?y OZE poszukuje Przedstawicieli Handlowych, którzy maj? do?wiadczenie w sprzeda?y paneli fotowoltaicznych, pomp ciep?a i magazynów energii.
Nasi Doradcy Energetyczni dzia?aj? na terenie ca?ego kraju, ??czna moc instalacji w 2020 roku wynios?a 48MW. Ten wynik ?wiadczy o tym, ?e wiemy jak by? skutecznym w sprzeda?y oraz czego potrzebuj? nasi Klienci. Je?li chcesz tworzy? mocn? grup? sprzeda?ow? - wy?lij CV .

Przedstawiciel Handlowy (województwo lubelskie) Columbus Elite

Wspó?pracuj?c z nami:
• B?dziesz odpowiedzialny za aktywne pozyskiwanie Klienta w terenie
• Do Twoich zada? b?dzie nale?a?o przeprowadzanie prezentacji handlowych z uwzgl?dnieniem indywidualnych potrzeb Klienta oraz aktywna sprzeda? produktów Firmy
• Nauczysz si? przygotowywa? kalkulacje oraz finalizowa? umowy z klientami
• Dbasz o wysokie standardy obs?ugi Klienta

Szukamy osób, które:
• Chc? zwi?za? swoj?... przysz?o?? z bran?? OZE
• S? gotowe do podnoszenia swoich kwalifikacji i zdobywania wiedzy
• Cechuje wysoka samodzielno?? w planowaniu i organizacji pracy
• S? komunikatywne i bez problemu nawi?zuj? kontakty z lud?mi

Oferujemy
• Profesjonalne szkolenia bran?owe i sprzeda?owe
• Swobod? w dzia?aniu - elastyczny, nienormowany czas pracy
• Pe?ne wsparcie Back Office w zakresie realizacji zlece?
• Atrakcyjne wynagrodzenie bez górnego pu?apu
• Wspó?prac? B2B

Aplikuj
Deblin Poland
Przedstawiciel Handlowy (województwo lubelskie) Columbus Elite Deblin Columbus Elite S.A. Deblin
Meet locals, buy, sell, find deals, real estate, events on the #1 social classifieds.

Advertise here

love marriage specialist  Select a city... FL AL
Love marriage specialist
Select a city... FL AL
$20

Un eveniment ca la carte! Bucuresti PE RO
Un eveniment ca la carte!
Bucuresti PE RO

Popular Fonolive Groups

Coronavirus - Questions and Answers New York City NY United States
Coronavirus - Questions and Answers (175 members)
New York City NY United States
Black Lives Matter - Making History New York City NY United States
Black Lives Matter - Making History (176 members)
New York City NY United States
Ambazonians Fight For Freedom New York NY United States
Ambazonians Fight For Freedom (92 members)
New York NY United States


Copyrights © 2021 Fonolive. All Rights Reserved.