Buy/Sell/RentServicesReal EstateEventsOndo JobsBusinesses
Fonolive, #1 Social Job Search Engine Create your resume profile in just 5mins.

Driving Tutor Jobs Benin Ondo

Ondo
2021-09-14 23:00:08
Driving tutor jobs benin Ondo
Profil spolo?nosti Superprof je svetovým lídrom v oblasti súkromného dou?ovania a zameriava sa na spájanie tých, ktorí sa chcú u?i?, a tých, ktorí chcú u?i?. Naša platforma na zdie?anie znalostí umož?uje tútorom a študentom nájs? sa navzájom ?ahko a úplne dôverne. Superprof sa narodil v Paríži vo Francúzsku v auguste 2013 a odvtedy sa rozšíril po celom svete do 28 krajín (https://www.superprof.ng/superprof-in-the-world.html). V roku 2018 použilo Superprof sedem miliónov ?udí a chválime viac ako 5 miliónov registrovaných tútorov, u?ite?ov, mentorov a trénerov z celého sveta vo viac ako 1000 predmetoch: hudba (gitara, klavír at?.), Jazyky, šport (golf, športový tréner, plávanie) a ?alšie) a školské predmety (matematika, francúzština, filozofia at?.) Popis práce Superprof, nigérijská sie? dou?ovaní ?. 1, vám ponúka možnos? sta? sa súkromným tútorom jazdy v Benine. Dou?ovanie je ideálna práca pre študentov, absolventov, tých, ktorí chcú by? samostatne zárobkovo ?inní, alebo pre... kohoko?vek, kto si chce po ve?eroch alebo víkendoch zarobi? peniaze. So Superprofom si môžete nastavi? svoje vlastné ceny, pracova? z domu, dou?ova? online a spoji? sa s tisíckami potenciálnych študentov. Superprof h?adá motivovaných a zanietených ?udí z celej Ve?kej Británie (s dou?ovaním aj bez nich), ktorí by u?ili viac ako 1000 predmetov vrátane podpory školy, akademickej obce, jazykov, hudby, športu, umenia, koní?kov ... Vytvorte to?ko reklám na tútorov, ko?ko máte radi rôzne predmety a disciplíny. Pripojte sa k tímu Superprof tým, že sa prihlásite tu a za?nete ponúka? súkromné ??školstvo študentom vo vašom okolí, na akejko?vek úrovni a v každom veku. Ideálny profil: - Chcete svoje znalosti odovzda? novým študentom - Máte školskú kvalifikáciu/praktické skúsenosti/vysokoškolské vzdelanie v odbore, ktorý chcete u?i? - Ste trpezlivý, dochví?ny a dobrý pedagóg - Rovnako ako my si myslíte, že každý má nie?o špeciálne na zdie?anie Výhody - bezplatná registrácia - žiadne užívate?ské poplatky (neú?tujeme províziu) - nastavte si vlastné sadzby a rozvrh práce - bu?te si sami pánom - u?te z domu, vo svojej oblasti alebo online - tisíce potenciálnych študentov
Ondo Nigeria
Driving tutor jobs benin Ondo Superprof Ondo
Meet locals, buy, sell, find deals, real estate, events on the #1 social classifieds.

Advertise here

GP Garage Door Repair 84 Western Service Rd, Woodmead, Sandton, Gauteng 2080 YT ZA
GP Garage Door Repair
84 Western Service Rd, Woodmead, Sandton, Gauteng 2080 YT ZA

PETport Cape Town Unit 1, Beacon Business Park, 7 Marinus Rd, Milnerton, Cape Town, 7441 YT ZA
PETport Cape Town
Unit 1, Beacon Business Park, 7 Marinus Rd, Milnerton, Cape Town, 7441 YT ZA

Popular Fonolive Groups

Coronavirus - Questions and Answers New York City NY United States
Coronavirus - Questions and Answers (178 members)
New York City NY United States
Black Lives Matter - Making History New York City NY United States
Black Lives Matter - Making History (177 members)
New York City NY United States
Ambazonians Fight For Freedom New York NY United States
Ambazonians Fight For Freedom (92 members)
New York NY United States


Copyrights © 2021 Fonolive. All Rights Reserved.