Buy/Sell/RentServicesReal EstateEventsVisaginas JobsBusinesses
Fonolive, #1 Social Job Search Engine Create your resume profile in just 5mins.

Stažuotojas (-a) - Technikas (-?) (terminuota 6 M?n. Sutartis) Visaginas

Visaginas
2021-09-14 16:45:02
Stažuotojas (-a) - Technikas (-?) (terminuota 6 m?n. sutartis) Visaginas
Kokias atsakomybes patik?sime:
Apie SBA

SBA grup? vienija apie 5000 darbuotoj? 30-yje ?moni?, veikian?i? bald? gamybos, tekstil?s, nekilnojamojo turto ir investicij? valdymo sektoriuose.

SBA Grupei priklausanti ?mon? UAB "Visagino linija" yra vienas didžiausi? ir moderniausi? bald? gamybos fabrik? Ryt? ir Vidurio Europoje.

UAB "Visagino linija" viena iš SBA grup?s ?moni?, kurioje nuo 2021 rugs?jo m?n. bus vykdoma Stažuotoj? programa, tod?l ? savo komand? kvie?ia Stažuotoj? – technik? (-?):

Kokias atsakomybes patik?sime -

atlikti ?vairias praktines užduotis šiose srityse:

?rengim? prieži?ros planavimas;gedim? registravimas ir šalinimas;atsargini? dali? apskaita ir jud?jimo sistema;technologin?s ?rangos valdymo sistem? prieži?ra (valdikliai + programin? ?ranga);energetinio ?kio prieži?ra;?ranki? ?kio valdymas;IT sistem? ?sisavinimas.

Tikime, kad tu:
esi paskutinio kurso mechanikos srities studentas (-?) ar neseniai šias studijas baig?s absolventas;žinai, kod?l nori stažuotis SBA... Home grup?je ir esi motyvuotas (-a) likti dirbti vienoje didžiausi? Lietuvos ?moni? grupi?;domiesi naujausiomis inžinerijos / technikos tendencijomis;gebi bendrauti angl? kalba (rus? kalbos žinios b?t? privalumas);TAVO DNR – atradimai kasdien.

Tau si?lome:
6 m?n. apmokam? stažuot?, s?kmingai baigus program? – karjeros galimybes SBA grup?je;pažangi? verslo aplink? ir galimyb? mokytis iš patyrusi? stažuot?s vadov? - jie Tave kuruos, mokys ir suteiks grižtamaji ryši pokalbiu metu;galimyb? sudalyvauti net 4 stažuotoju renginiuose. Tam, kad pažintumei daugiau – renginiai ne vienoje, o skirtingose SBA grup?s imon?se;dalyvavim? vadovavimo ?g?dži? mokymuose ir visaver?iame ?mon?s gyvenime;laisv? iniciatyvai, palaikym? netradiciniam m?stymui bei k?rybai.
Atlyginimas:

Nuo 700 €/m?n. (? rankas).

Kontaktinis asmuo: Asta Bardauskien?, Personalo paieškos ir atrankos projekt? vadov? +370 614 00653

Atlyginimas

700 €/m?n. ? rankas
Visaginas Lithuania
Stažuotojas (-a) - Technikas (-?) (terminuota 6 m?n. sutartis) Visaginas SBA Grup? Visaginas
Meet locals, buy, sell, find deals, real estate, events on the #1 social classifieds.

Ai de unde alege! Bucuresti MB RO
Ai de unde alege!
Bucuresti MB RO

Popular Fonolive Groups

Coronavirus - Questions and Answers New York City NY United States
Coronavirus - Questions and Answers (178 members)
New York City NY United States
Black Lives Matter - Making History New York City NY United States
Black Lives Matter - Making History (177 members)
New York City NY United States
Ambazonians Fight For Freedom New York NY United States
Ambazonians Fight For Freedom (92 members)
New York NY United States


Copyrights © 2021 Fonolive. All Rights Reserved.