Buy/Sell/RentServicesReal EstateEventsJurbarkas JobsBusinesses
Fonolive, #1 Social Job Search Engine Create your resume profile in just 5mins.

Draudimo Pardavim? Vadybininkas (-?) Jurbarkas

Draudimo pardavim? vadybininkas (-?) Jurbarkas
Darbo pob?dis
Mes, BTA komanda, esame Baltijos šali? draudimo rinkos lyderiai. Lietuvoje dirbame ir kuriame draudimo inovacijas nuo 2002 met?. Taip pat esame Vienna Insurance Group – vienos didžiausi? tarptautini? draudimo grupi? Vidurio ir Ryt? Europoje – dalis. M?s? komandos vertyb?s yra prieinamumas, žmogiškumas ir patikimumas. Tai reiškia, kad:
Esame prieinami kolegoms ir klientams bet kurioje situacijoje, bendraujame atvirai ir s?žiningai;
Mes už nuoširdžius žmogiškus santykius;
Tikime, kad klysti – žmogiška ir mokom?s iš klaid?.

Šiuo metu prie m?s? komandos kvie?iame prisijungti draudimo pardavim? specialist? Jurbarke. Tai darbo pozicija pilnu etatu su visomis socialin?mis garantijomis. Suteiksime visas reikiamas draudimo ir pardavim? žinias, tod?l patirtis nereikalinga.
Kandidatuoti kvie?iame visus nediskriminuojant d?l amžiaus, lyties, ras?s ir kit? kriterij?. Lauksime tavo laiško

Tau bus ?domu, jei nori:
B?ti verslus;
Vykdyti klient? paiešk? ir pardavimus;
Ieškoti k?rybišk?... b?d? rezultatams pasiekti;
Konsultuoti klientus;
Sudaryti ir administruoti draudimo sutartis.

Tau bus paprasta jei:
Esi motyvuotas (-a) dirbti ir užsidirbti;
M?gsti bendrauti su žmon?mis;
Nori mokytis ir tobul?ti draudimo ir pardavim? srityse;
Išmanai darb? kompiuteriu (MS Office).

Mes Tau pažadame:
Visus šiam darbui reikalingus mokymus;
?dom? ir prasming? darb? vienoje didžiausi? tarptautini? draudimo bendrovi? Baltijos šalyse;
Profesin? ir asmenin? tobul?jim? mokym? bei konferencij? metu;
Karjeros galimybes Lietuvoje ir VIG grup?je;
Konkurencing? ir s?žining? darbo užmokest?;
Draugišk? ir profesionali? komand?;
Motyvacines programas: sveikatos draudim?, metin? premij?, renginius darbuotojams ir j? vaikams, laisvadien? gimtadienio proga ir daug kit?

Atlyginimas

765-1500 €/m?n. neatskai?ius mokes?i?

Skaitai š? skelbim? ir jauti, jog šis darbas kaip tik tau? Dr?siai kandidatuok ir prad?k savo karjer? tarptautin?je bendrov?je su 1000 koleg? komanda
Jurbarkas Lithuania
Draudimo pardavim? vadybininkas (-?) Jurbarkas AAS "BTA Baltic Insurance Company" filialas Lietuvoje Jurbarkas
Meet locals, buy, sell, find deals, real estate, events on the #1 social classifieds.

Advertise here

Ueephone Co. Ltd 4621 Sipbachzell AT
Ueephone Co. Ltd
4621 Sipbachzell AT
Ai de unde alege! Bucuresti MB RO
Ai de unde alege!
Bucuresti MB RO

Alege specialistii! Bucuresti PE RO
Alege specialistii!
Bucuresti PE RO
Seminee de orice tip! Bucuresti PE RO
Seminee de orice tip!
Bucuresti PE RO
Ueephone Co. Ltd 4621 Sipbachzell AT
Ueephone Co. Ltd
4621 Sipbachzell AT

Popular Fonolive Groups

Coronavirus - Questions and Answers New York City NY United States
Coronavirus - Questions and Answers (178 members)
New York City NY United States
Black Lives Matter - Making History New York City NY United States
Black Lives Matter - Making History (177 members)
New York City NY United States
Ambazonians Fight For Freedom New York NY United States
Ambazonians Fight For Freedom (92 members)
New York NY United States


Copyrights © 2021 Fonolive. All Rights Reserved.