Buy/Sell/RentServicesReal EstateEventsKøbenhavn JobsBusinesses

Klservice, København N

Ågade 112, 1. th. Tel: 28191819

Klservice
3.6/5
/5
/5
/5
/5
/5

Share/Edit an image. Directions to Klservice København N

Klservice is located at Ågade 112, 1. th. 28191819 København N 2200 Denmark

Get your expert high-quality articles on published on multiple partner sites.

Klservice

"klservice is an estate service company that performs all kinds of work within maintenance and care of properties and apartment complexes in Copenhagen and the surrounding area. Kl service has 4 main services such as property service, green care, snow removal and tree felling."

Ejendomsservice - Forbedringafværdienaf dine ejendomme

Et huserenaf de dyresteogmestværdifuldeinvesteringer, somenhver person nogensindekankøbei sin levetid. At købeethuskræverrigeligindsatsogøkonomiskdisciplin, sådet giver kun mening for husejere at passegodtpåderesejendomvedhjælpafpassendevedligeholdelsestjenester, såsomregelmæssigrengøringaftrappevask.

Imidlertidsynes mange mennesker, at rengøringogfastgørelseafhuskomponenter kun skalskeitilfældeaftilsyneladendesammenbrudellerfør de sælger et hjem. Denne forsømmelsekanføretiluopretteligeellerdyreskaderpålangsigtTræfældningnørrebro.

For at hjælpe med at holdedithusi god stand ogforbedredetsværdi - uanset om du vælger at sælgedetellerej - eranførtnedenfornoglefåvigtigevedligeholdelsestjenester, somhusejereskalbrugefratidtilanden:

• Termografi

• Trappevask

• Rengøringaffællesarealer, loftsarealer, kælder

• Vedligeholdelseafejendom

• Udskiftningafvinduesglas

• Arranger tilstoppedeafløbogkloakker

• Afløbsopgaver

 

Edited By Kenn Lindegaard

Advertise here

Reviews of Klservice, København N

Advertise here

10 Building Maintenance Crawley, West Sussex   GB
10 Building Maintenance
Crawley, West Sussex GB
Freedog Swindon Swindon GB
Freedog Swindon
Swindon GB
Orientalist Rug Kentish Town GB
Orientalist Rug
Kentish Town GB

PCL Roof Solutions Exeter North Petherton GB
PCL Roof Solutions Exeter
North Petherton GB
Geburtsvorbereitungskurse online Dülmen, Nordrhein-Westfalen DE
Geburtsvorbereitungskurse online
Dülmen, Nordrhein-Westfalen DE

Popular Fonolive Groups

Coronavirus - Questions and Answers New York City NY United States
Coronavirus - Questions and Answers (175 members)
New York City NY United States
Black Lives Matter - Making History New York City NY United States
Black Lives Matter - Making History (176 members)
New York City NY United States
Ambazonians Fight For Freedom New York NY United States
Ambazonians Fight For Freedom (92 members)
New York NY United States


Copyrights © 2021 Fonolive. All Rights Reserved.